7 (1989) Antyk w kulturze Oświecenia

Spis treści

Rozprawy
Józef Budzyński (Wrocław), Horacjanizm w polsko-łacińskiej liryce oświeceniowej XVIII wieku 9
Résumé 48
Ewa Głębicka (Warszawa), Dwie redakcje łacińskich utworów Kniaźnina 49
Résumé 68
Marta Garbaczowa (Kielce), Antyk w lirykach Stanisława Konarskiego 69
Résumé 76
Janina Pawłowiczowa (Wrocław), Tragizm i trywialność w świetle melodramy Gottera-Zabłockiego „Medea i Jazon” 77
Résumé 99
Zdzisław Libera (Warszawa), Antyk w podręcznikach szkolnych polskiego Oświecenia 101
Résumé 112
Marek Blaszke (Warszawa), Montesquieu i Mably – o wielkości i upadku Rzymu 113
Résumé 127
Stanisław Archemczyk (Olsztyn), Ignacy Krasicki jako polityk, administrator i biskup warmiński 129
Résumé 151
Aleksander Lipatow (Moskwa), Barok – Oświecenie: zagadnienie ciągłości i rola mecenatu 153
Résumé 183

Recenzje i sprawozdania

Zofia Zielińska, Walka „Familii” o reformę Rzeczypospolitej 1743 – 1752, [Jerzy Dygdała (Toruń)] 187
Stephanie-Felicité de Genlis, Pamiętniki, [Waldemar Janiec (Warszawa)] 195
Wiersze Józefa Morelowskiego. Wydanie i wstęp opracowała Elżbieta Aleksandrowska, [Andrzej K. Guzek (Warszawa)] 199
Teresa Kostkiewiczowa, Horyzonty wyobraźni, [Zofia Rejman, (Warszawa)] 201
Ignacy Krasicki, Wybór liryków. Opracował Sante Graciotti, [Andrzej K. Guzek (Warszawa)] 203
Zdzisław Libera, Wiek Oświecony. Studia i szkice z dziejów literatury i kultury polskiej XVIII i początków XIX wieku, [Andrzej K. Guzek (Warszawa)] 205
Jacques Levron. Stanisław Leszczyński, Roi de Pologne, Duc de Lorraine – Un roi philosophe au siècle des Lumières, [Waldemar Janiec (Warszawa)] 207
Henri Peyre, Co to jest klasycyzm, [Zofia Rejman (Warszawa)] 209
Julian Platt, „Zabawy Przyjemne i Pożyteczne” 1770 – 1777. Zarys monograficzny pierwszego polskiego czasopisma literackiego, [Irena Łossowska (Warszawa)] 211
Ryszard Przybylski, Klasycyzm, czyli prawdziwy koniec Królestwa Polskiego [Zofia Rejman (Warszawa)] 213
Jery Snopek, Objawienie i Oświecenie. Z dziejów libertynizmu w Polsce [Irena Łossowska (Warszawa)] 215
Ryszard Wierzbowski, O „Cudzie, czyli Krakowiakach i Góralach” Wojciecha Bogusławskiego. Studia historycznoliterackie i historycznoteatralne [Andrzej K. Guzek (Warszawa)] 217
Piotr Żbikowski, Klasycyzm postanisławowski. Doktryna estetyczno-literacka, [Zofia Rejman (Warszawa)] 219

1989 nr 7