Recenzenci zewnętrznych / External reviewers

  • dr hab. Jarosław Czubaty, UW
  • dr hab. Roman Dąbrowski, UJ
  • prof. dr hab. Bogusław Dopart, UJ
  • dr hab. Stanisław Janeczek, KUL
  • dr hab. Barbara Judkowiak, prof. UAM
  • dr hab. Paweł Kaczyński, UWr
  • prof. dr hab. Wojciech Kriegseisen, IH PAN
  • dr hab. Justyna Łukaszewicz, UWr
  • prof. dr hab. Andrzej Pieńkos, UW
  • prof. dr hab. Dobrochna Ratajczakowa, UAM