Redakcja

  • Marcin Cieński
  • Anna Grześkowiak-Krwawicz
  • Teresa Kostkiewiczowa (redaktor naczelny)
  • Zofia Rejman (zastępca redaktora naczelnego)
  • Katarzyna Sałkiewicz (redaktor językowy)
  • Agata Wdowik (sekretarz redakcji)
  • Elżbieta Wichrowska (redaktor tematyczny)
  • Izabella Zatorska