Redakcja

  • Marcin Cieński
  • Anna Grześkowiak-Krwawicz
  • Zofia Rejman (redaktor naczelna)
  • Katarzyna Sałkiewicz (redaktor językowa)
  • Agata Wdowik (sekretarz redakcji)
  • Elżbieta Wichrowska (zastępczyni redaktor naczelnej)
  • Izabella Zatorska