Kontakt

Adres korespondencyjny:

Redakcja „Wieku Oświecenia”
Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
Wydział Polonistyki, p. 51
00-927 Warszawa

Kontakt mailowy:

Sekretarz redakcji: dr Agata Wdowik
E-mail: agata.wdowik@uw.edu.pl

Księgarnia wydawcy:

Wydawnictwo Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Strona internetowa: http://ksiegarniapolon.uw.edu.pl/

Numer ISSN: 0137-6942