Kontakt / Contact

Kontakt mailowy / Email contact

Sekretarz redakcji / Editorial secretary: Maksymilian Odrzywołek
E-mail: m.odrzywolek@student.uw.edu.pl

Adres korespondencyjny/ Address for correspondence

Redakcja „Wieku Oświecenia”
Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
Wydział Polonistyki, p. 51
00-927 Warszawa

Wydawca / Publisher

Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Nowy Świat 4, 00-497 Warszawa
Strona internetowa: www.wuw.pl

Księgarnia / Bookstore

POLON – Księgarnia Wydziału Polonistyki
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Strona internetowa: http://ksiegarniapolon.uw.edu.pl/

Księgarnia Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego
Strona internetowa: https://www.wuw.pl/

Numer ISSN: 0137-6942