8 (1992) Wokół Rewolucji Francuskiej i Sejmu Czteroletniego

Spis treści

SPIS TREŚCI

Rozprawy
Robert Darnton, Co było rewolucyjnego w rewolucji francuskiej? 9
Roger Chartier, Odczytać na nowo Morneta: Oświecenie a rewolucja. Rewolucja a Oświecenie. 23
Louis Bergeron, Państwo a interweniowanie w życie gospodarcze (ok. 1789-1815) 43
Haim Burstin, Działacze rewolucyjni czyli „tartufowie w ogniu przemian” 51
Fernand Beaucour, Napoleon. Oświecenie i rewolucja francuska. 63
Jacques Proust, Un écrivain russe à Montpellier à la veille de la Révolution: Denis Ivanovitch Fonvizine 77
Jean Roussel, Préludes au Contrat social: Jean-Jacques et le désir de revolution 89
Ewa Rzadkowska, Encyklopedia 103
Stefan Meller, Rewolucja francuska – lekcja ideologiczna. Polska między Zachodem i Wschodem 131
Stanisław Salmonowicz, Śmierć cnotliwego rewolucjonisty 141
Dominique Triaire, Jean Potocki et l’independance nationale pendant la Grande Diète polonaise (1788-1792) 157
Anna Grześkowiak-Krwawicz, Za czy przeciw Ustawie Rządowej? Historia pewnej polemiki 169
Krystyna Maksimowicz, Stosunek opinii publicznej do Kazimierza Nestora Sapiehy w poezji okolicznościowej Sejmu Czteroletniego 185
Wspomnienia pośmiertne

Jerzy Michalski, Emanuel Mateusz Rostworowski jako badacz czasów stanisławowskich 215
Józef Andrzej Gierowski, Czasy saskie w badaniach Emanuela Rostworowskiego 223
Zdzisław Libera, Roman Kaleta – badacz polskiego Oświecenia 227
Teresa Kostkiewiczowa, Edmund Rabowicz (1928-1987) 231

 

Recenzje i sprawozdania

Miedzy Wandeą a Paryżem. Stefan Meller. Rewolucja w dolinie Loary. Miasto Chinon 1788-1798. Warszawa 1987 [Stanisław Salmonowicz, (Toruń)] 237
Michel Vovelle. La Méntalite révolutionnaire. Société et mentalities sous la revolution francaise. Paris 1985 [Izabela Zatorska – (Warszawa)] 245
Biblioteka Stanisława Augusta na Zamku Warszawskim. Dokumenty. Opracowała Jadwiga Rudnicka. Wrocław – Warszawa –Kraków – Gdańsk – Łódź 1988 [Julian Platt (Gdańsk)] 247
Regina Bochenek-Franczakowa. Le roman épistolaire à voix multiples en France de 1761 a 1788. Kraków 1986 [Izabela Zatorska (Warszawa)] 261
Dix-huitième siècle. Litératures populaires, nᵒ 18/1986 [Izabela Zatorska (Warszawa)] 263
Dix-huitième siècle. La Franco-maconiere, nᵒ 19/1987 [Izabela Zatorska (Warszawa)] 265
Corrado Rosso. Les tambours de Santerre Essais sur quelques  éclipses des Lumières au XVIII ͤsiècle. Pise 1986 [Waldemar Janiec (Warszawa)] 267
Bibliotheken Aufklärung. Hrsg. von Werner Arnold und Peter Vodosek. Wiesbaden 1988. [Jan Kozłowski (Warszawa)] 271
Les Lumières en Pologne et en Hongrie. Volume publié par F. Biró, L. Hopp, Z. Sinko. Budapest 1988 [Jadwiga Ziętarska (Warszawa)] 275
Badania literatury okolicznościowej w ośrodku łódzkim. Sprawozdanie [Barbara Wolska (Łódź)] 279

8 (1992)