6 (1989) Wokół problemów literatury i filozofii

Spis treści

Rozprawy
Ewa Rzadkowska, Wokół najnowszych badań nad Diderotem 9
Marian Skrzypek, Antropologia filozoficzna Diderota 19
Zdzisław Libera, Diderot w Polsce w latach 1945–1984 33
Marek Blaszke, Równość, własność, władza polityczna w filozofii Diderota 51
Jerzy Kowecki, Klub Radziwiłłowski w Warszawie w 1791 roku 85
Jacques Voisine, Y a-t-il un genre autobiogaphicue? 125
Jean Ehrard, Roman et société en France au 18éme siècle: quelqes princeps de recherches 143

Recenzje i sprawozdania
Roland Mortier, L `orginalité. Une nouvelle catégorie estétique du siècle des lumiéres. Genéve, Droz, 1982 (Jacques Voisine) 155
Zofia Sinko, Powiastka w Oświeceniu stanisławowskim, Wrocław 1982 (Waldemar Janiec) 157
Piotr Żbikowski, Klasycyzm postanisławowski. Doktryna estetycznoliteracka, Warszawa 1984 (Zofia Sinko) 161
Włodzimierz Maciąg, Życie Ignacego Krasickiego. Zapisy i domysły, Warszawa 1984 (Irena Łossowska) 167
Nowe antologie poezji polskiego Oświecenia. Zdzisław Libera, Poezja polska XVIII wieku, Warszawa 1976; II wydanie, Warszawa 1984; Zdzisław Libera, Poezja polska 1800–1830, Warszawa 1984; Świat poprawiać – zuchwałe rzemiosło. Antologia poezji polskiego Oświecenia, oprac. Teresa Kostkiweiczowa i Zbigniew Goliński, Warszawa 1981 (Andrzej Krzysztof Guzek) 175
Jadwiga Ziętraska, O metodzie krytyki literackiej w dobie Oświecenia, Warszawa 1981 (Zofia Rejman) 181
Laszlo Sziklay (wyd.) Aufklarung und Nationen im Osten Europas, Budapest 1983 (Tadeusz Namowicz) 185
Z węgierskich prac nad Oświeceniem (Jerzy Snopek) 189
Halina Juszczakowska, La fortune de „La Nouvelle Heloise” de Jean-Jacques Rosusseau dans la Polonge du XVIII ͤ siècle (Izabela Zatorska) 193

Fakty i wydarzenia
Komparatyści o tłumaczeniach w periodykach z lat 1750 –1830. Sprawozdanie z kolokwium w Pont-à-Mousson (Jadwiga Ziętarska) 199

1989 nr 6