3 (1987) Wokół problemów literatury i filozofii

Spis treści

Rozprawy

Sante Graciotti, Utopia w literaturze polskiego Oświecenia        9

Roman Kaleta, Treny czy Lamentacje? Edycje i problematyka autorstwa znanego antytargowickiego paszkwilu                33

Andrzej K. Guzek, Joachim Litawor Chreptowicz. Z dziejów literackiej kultury Szczors i Pawłowa            49

 

Materiały

Maria E. Żółtowska, Jan Potocki w oczach żony: nie dokończony szkic biograficzny        65

 

Recenzje i sprawozdania

Bogusławski redivivus (Stefan Durski)  73

Oblicza Koźmiana (Alina Siomkajówna)               81

Problemy literatury polskiego Oświecenia (Alina Siomkajówna)               93

Stefan Durski, Komedia okolicznościowo-polityczna i historyczna lat 1800-1830 (Jagna Ratyńska) 101

Nad Archiwum literackim tom XVIII (Barbara Kryda)      107

Katalogi księgarskie (Irena Łossowska) 113

A.W. Lipatow, Wozniknowienie polskogo proswietitielskogo romana (Zdzisław Libera)               119

Michèle Duchet, Anthropologie et histoire an siècle des Lumières, Buffon, Voltaire, Rousseau, Helvetius, Diderot (Jadwiga Ziętarska)        123

Jean Ehrard, L’idée de nature en France à L’aube des Lumières (Marian Skrzypek)          135

John Renwick, La destinée…; Marmontel “Memoires”; Jean François Marmontel… (Ewa Rzadkowska) 141

 

Fakty i wydarzenia

Kolokwium polsko-francuskie o kulturze i literaturze Oświecenia (Zdzisław Libera)        147

Czasopismo „Dix-huitième siècle”

Rocznik I-IV (Bożena Petelczyc, Jadwiga Warchoł)          153

Rocznik V-VI (Ewa Rzadkowska)                              159