2 (1987)

Spis treści

Rozprawy

Władysław Tatarkiewicz (Warszawa), Czworakie rozumienie klasyczności                           9

Irena Sokół (Fajrlejgh Dickinson University, USA), Problemy amerykańskie w publicystyce polskiej lat 1788-1792                            25

Spór o Stanisława Augusta                         59

Jerzy Michalski (Warszawa), Stanisław August. Próba portretu                               61

Jerzy Łojek (Warszawa), O Stanisławie Auguście krytycznie                       79

Andrzej Ryszkiewicz (Warszawa), Portrety Stanisława Augusta                              93

Dyskusja na sympozjum w Nieborowie                                                                              99

 

Dyskusje i polemiki

Kamilla Mrozowska (Kraków), Jezuici i Komisja Edukacji Narodowej      109

 

Recenzje i sprawozdania

Jubileusz Komisji Edukacji Narodowej – przegląd problematyki w publikacjach z lat 1791-1795 [Irena Szybiak (Warszawa)]      137

Batalie nie tylko o prawdę historyczną. Spór o Napoleona [Jerzy Skowronek (Warszawa)]         151

Nowożytna myśl naukowa w szkołach KEN [Stanisław Salmonowicz (Toruń)]  165

  1. Hinz, Filozofia Hugona Kołłątaja. Zarys monografii [Bogusław Leśnodorski (Warszawa)] 173

V.L. Tapié, L’Europe de Marie Thèrèse [Zofia Libiszowska (Łódź)]                             177

  1. v. Dülmen, Der Geheimbund der Illuminaten [Stanisław Salmonowicz (Warszawa)] 183
  2. Plongeron, Conscience religieuse en revolution [Marian Skrzypek (Warszawa)] 187
  3. Meslier, Oeuvres completes [Marian Skrzypek (Warszawa)] 191

 

Fakty i wydarzenia

Kolokwium francusko-węgiersko-polskie: „Szlachta w XVI-XVIII w.” [Zofia Libiszowska (Łódź)] 199

Współczesny nurt historiografii Rewolucji Francuskiej [Monika Senkowska-Glück (Warszawa)]               203

O działalności Pracowni Instytutu Nauk o Literaturze Węgierskiej Akademii Nauk i jej pracach nad epoką Oświecenia (Lajos Hoppy (Budapest)]           209

Sympozjum naukowe polsko-francuskie na temat „Ilustracje książki i literatura XVIII w. we Francji i w Polsce” [Jagna Ratyńska (Warszawa)]  219

 

 

 

 

 

 

 

2