1 (1978)

Spis treści

Rozprawy

 

Bogusław Leśnodorski (Warszawa), Komisji Edukacji Narodowej poczynania inspiratorskie      9

Résumé                                                                                                                                            29

Emanuel Rostworowski (Kraków), Myśli polityczne Józefa Wybickiego                 31

Résumé                                                                                                                                            51

Stanisław Salmonowicz (Toruń), U progu oświecenia w Toruniu. Jerzy Piotr Schultz (1680-1747), historyk i politologii                                                                                                                  53

Résumé                                                                                                                                            87

Zdzisław Libera (Warszawa), Problem późnego oświecenia                                        89

Résumé                                                                                                                                            105

Alina Żórawska-Witkowska (Warszawa), Maciej Kamieński (1734-1821), twórca polskiej opery narodowej         107

Résumé                                                                                                                                            135

Ewa Rzadkowska (Warszawa), Książka francuska w oświeceniu stanisławowskim          137

Résumé                                                                                                                                            147

 

Dyskusje i polemiki

Jerzy Michalski (Warszawa), Oświeceniowe konfrontacje                           151

Irena Rychlikowa (Warszawa), W sprawie oceny gospodarki Polski XVIII wieku 165

Jerzy Topolski (Poznań), W sprawie weryfikacji i konkretyzacji modelu gospodarki polskiej w XVIII wieku                                          191

Kamilla Mrozowska (Kraków), O kształtowaniu się inteligencji                  197

Irena Stasiewicz-Jasiukowa (Warszawa), O historyzmie myśli epoki oświecenia 203

Andrzej Ryszkiewicz (Warszawa), Czasy oświecenia w dziejach polskiej sztuki 207

 

Artykuły recenzyjne i recenzje, przeglądy badań

Z zagadnień poezji F.D. Kniaźnina [Andrzej Krzysztof Guzek (Warszawa)]          213

Galina N. Moisiejewa, Łomonosow i driewniejrusskaja litieratura [Jadwiga Rudnicka (Warszawa)] 219

Béla Kőpeczi, La France et la Hongrie au début du XVIII siècle (Zofia Libiszowska (Łódź)]              223

Livre et société dans la France du XVIII siècle [Jadwiga Rudnicka (Warszawa)]    229

Nowe prace o konfederacji barskiej [Ryszard Chojecki (Łosice)]               237

Zdzisław Libera, Życie literackie w Warszawie w czasach Stanisława Augusta [Jerzy Kowecki (Warszawa)]        245

J.M. Goulemot et M. Launay avec la collaboration de G. Mailhos, Le Siècle des Lumières [Marie Flandrin (Paryż)]                251

Wacław Zarzycki, Służba zagraniczna okresu stanisławowskiego. Organizacja i formy działania [Zbigniew Szcząska (Warszawa)]      255

Andrea Busiri-Vici, I Poniatowski e Roma [Aldona Bartczakowa (Warszawa)]     259

Świadek, gawędziarz i publicysta w roli historyka [Roman Kaleta (Wrocław)]     271

Jean Tulard, Bibliographie critique des mémoires sur le Consulat et l’Empire, écrits ou traduits en français [Monika Senkowska-Gluck (Warszawa)]                305

„Eksplozja” badań nad neoklasycyzmem w sztukach plastycznych [Andrzej Rottermund (Warszawa)] 309

Badania nad oświeceniem w Polsce w latach 1961-1972 [Ryszard W. Wołoszyński, Andrzej Woltanowski (Warszawa)]                323

 

Fakty i wydarzenia

Zespół Historii Literatury Polskiej Okresu Oświecenia. Informacja [Andrzej Krzysztof Guzek (Warszawa)]          365

Dyskusja nad Oświeceniem Mieczysława Klimowicza [Jadwiga Ziętarska (Warszawa)]   367

Oświecenie w Europie środkowo-wschodniej [Zofia Libiszowska (Łódź)]             371

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1