22 (2006) Stanisław Staszic – myśliciel, pisarz, uczony

Spis treści

Artykuły i rozprawy

Barbara Szacka (Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej w Warszawie), Stanisław Staszic w pamięci zbiorowej 9
Résumé 21
Irena Szybiak (Wydział Pedagogiczny UW, Wyższa Szkoła Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku), Idea społeczeństwa wykształconych w pismach Stanisława Staszica 23
Résumé 36
Anna Grześkowiak-Krwawicz (Instytut Badań Literackich PAN), Koncepcja wolności w myśli politycznej Stanisława Staszica 39
Résumé 55
Marian Skrzypek (Instytut Filozofii i Socjologii PAN), Filozofia przyrody Stanisława Staszica 57
Résumé 78
Tomasz Kizwalter (Instytut Historyczny UW), Dramat reformatora: między wolnością a modernizacją 81
Résumé 88
Martyna Deszczyńska (Instytut Historyczny UW), Staszic a polskie utopie oświeceniowe 89
Résumé 104
Maciej Mycielski (Instytut Historyczny UW), Staszic wobec problemów budżetu w latach 1816-1821 105
Résumé 116
Przemysław W¹troba (Gabinet Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie), Stanisława Staszica siedziby Towarzystwa Królewskiego Przyjaciół Nauk w Warszawie. Rys historyczno-architektoniczny 117
Résumé 143
Teresa Kostkiewiczowa (Instytut Badań Literackich PAN), Idea natury i idea „towarzystwa”. Myśl, uczucie, wyobraźnia w pisarstwie Stanisława Staszica 145
Résumé 160
Izabella Zatorska (Instytut Romanistyki UW), Geologia pewnego gatunku. „Dziennik podróży Stanisława Staszica” 161
Résumé 172
Grzegorz Zając (Wydział Polonistyki UJ), Staszic przed lustrem. Retoryka „Pochwały Stanisława Potockiego” 173
Résumé 186
Jacek Wójcicki (Instytut Badań Literackich PAN), Sztuka pisarska Stanisława Staszica — problemy i propozycje 189
Résumé 200
Andrzej J. Wójcik (Instytut Historii Nauki PAN), Prawo górnicze Stanisława Staszica. Uregulowania prawne poszukiwań i eksploatacji kopalin w Królestwie Polskim 203
Résumé 226
Beata Wysokińska (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie), Badania fizjograficzne Karpat w pismach Stanisława Staszica 227
Résumé 237
Janusz Panasiewicz (Towarzystwo Regionalne Hrubieszowskie), Miejscowości związane ze Stanisławem Staszicem na rękopiśmiennej mapie ziem zaboru austriackiego majora Miega z 1782 roku 239
Résumé 260
Noty o autorach 261

Recenzje i noty
Antoni Poniński, Sarmatides seu Satyrae. Sarmatydy albo Satyry. Redakcja naukowa Magdalena Górska, wstęp i przypisy Marian Skrzypek, tłumaczenie Agnieszka M¹czyńska-Dilis, Biblioteka Badań nad Wiekiem Osiemnastym. Źródła, nr II, Collegium Columbinum, Kraków-Warszawa 2005 (Wojciech Kaliszewski) 267

Stanisław Leszczyński. Aventurier, philosophe et mécène des Lumières. Textes réunis et commentés par Anne Muratori-Philip, Editions Robert Laffont, S.A., Paris 2005 (Izabella Zatorska) 272

Tadeusz Mikulski, Pisma wybrane. Wybór i opracowanie tekstów Paweł Kaczyński (Prace naukowe), Gertruda Wichary (Spotkania wrocławskie), bibliografię opracowały Alina Sokołowska-Szczepaniec, Teresa Chabło, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005 (Marcin Cieński) 275

Rozum i świat. Herder i filozofia XVIII, XIX i XX wieku. Przygotowanie i redakcja naukowa Marion Heinz, Maciej Potępa, Zbigniew Zwoliński, Genessis, Warszawa 2004 (Marian Skrzypek) 277

Marek Blaszke, Projekt konstytucji dla Korsyki Jana Jakuba Rousseau. Aktualizacja idei w dobie Rewolucji Francuskiej, Wyższa Szkoła Zarz¹dzania i Administracji w Zamościu, Zamość 2005 (Marian Skrzypek) 285

Krzemieniec. Ateny Juliusza Słowackiego. Pod red. Stanisława Makowskiego, Wydawnictwo Biblioteki Narodowej, Warszawa 2004 (Agata Roćko) 292

Jarosław Czubaty, Zasada „dwóch sumień”. Normy postępowania i granice kompromisu politycznego Polaków w sytuacjach wyboru (1795-1815), Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2005 (Małgorzata Karpińska) 295

Maciej Mycielski, „Miasto ma mieszkańców, wieś obywateli”. Kajetana Koźmiana koncepcje wspólnoty politycznej (do 1830 roku). Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004 (Piotr Ugniewski) 299

Piotr Badyna, Model człowieka w polskim piśmiennictwie parenetycznym XVIII w. (do 1773), Wydawnictwo DiG, Warszawa 2004 (Agata Roćko) 301

Henryk Bogdziewicz, Działalność literacka polskiego środowiska pijarskiego w dobie oświecenia, TAiWPH Universitas, Kraków 2005 (Wojciech Kaliszewski) 307

Iwona Węgrzyn, Polskie piekło. Literackie biografie zdrajców targowickich: Stanisława Szczęsnego Potockiego, Franciszka Ksawerego Branickiego i Seweryna Rzewuskiego, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2005 (Magdalena Micińska) 311

Bożena Mamontowicz-Łojek, Tancerze króla Stanisława Augusta 1774-1798. Początki polskiego baletu, Oficyna Wydawnicza RYTM, Warszawa 2005 (Alina Żórawska-Witkowska) 318

Ramunė Šmigelskytė-Stukienė, Lietuvos Didžiosios. Kunigaikštystės Konfederacijos Susidarymas Ir Velikla 1792-1793 Metais [The Formation and Activity of the Confederacy of the Grand Duchy of Lithuania in 1792-1793], Leidykla, Vilnius 2003 (Dorota Dukwicz) 326

22