20 (2004) Stanisław Konarski (1700-1773)

Spis treści

Artykuły i rozprawy

Kazimierz Puchowski (Gdańsk), „Collegium Nobilium” Stanisława Konarskiego a elitarne instytucje wychowawcze zakonów nauczających w Europie 11
Résumé 69
Anna Grześkowiak-Krwawicz (Warszawa), Stanisław Konarski o wolności i anarchii 71
Résumé 88
Jacek Wójcicki (Warszawa), Stanisław Konarski — zapomniany poeta polskiego oświecenia  89
Résumé 119
Roman Krzywy (Warszawa), Rokokowe epitalamiony Stanisława Trembeckiego wobec tradycji gatunku 121
Résumé 141
Monika Wyszomirska (Toruń), Czy narrator „Pana Podstolego" jest literackim portretem króla Stanisława Augusta? 143
Résumé 159
Sabina Kruszyńska (Gdańsk), Istota religii według Benjamina Constanta 161
Résumé 175

Recenzje i noty

Ignacy Krasicki na Warmii 1766-1772. Przekazy źródłowe. Część I: 1766-1768. Część II: 1769-1772. Zebrał i opracował ks. Alojzy Szorc. Edycja wspólna Towarzystwa Naukowego i Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, nr 206, Olsztyn 2002 (Zbigniew Goliński) 179

Elżbieta Drużbacka, Wiersze wybrane. Wstęp i opracowanie Krystyna Stasiewicz, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2003 (Agata Roćko) 182

Bicz na akariPmików krakowskich. Anłotogia. Opracowanie Roman Dąbrowski, Universitas, Kraków 2003 (Teresa Kostkiewiczowa) 185

Adam Stanisław Naruszewicz, Satyry. Wstęp i opracowanie Barbara Wolska, „Biblioteka Polska”, Universitas, Kraków 2002 (Tomasz Chachulski) 187

Teofila Konstancja z Radziwiłłów Morawska, Diariusz z podróży europejskiej w latach 1773-1774. Wstęp i opracowanie Bogdan Rok, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002 (Agata Roćko) 188

Stanisława księcia Poniatowskiego „Diariusz podróży w roku 1784 w kraje niemieckie przedsięwziętej”. Wydał Jacek Wijaczka. Prace Instytutu Historii Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach, nr 30, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego, Kielce 2002 (Kazimierz Puchowski) 191

Julian Niemcewicz, Listy z Ameryki do Adama Kazimierza Czartoryskiego ( 1798- -1806). Do druku przygotował Marian Ptaszyk. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2003 (Zbigniew Goliński) 193

Voltaire, Poème sur le désastre de Lisbonne. Poema o zapadnieniu Lizbony. Opracował Jacek Wójcicki. Muzeum Stanisława Staszica, Piła 2003 (Teresa Kostkiewiczowa) 194

Adam Jerzy Czartoryski, Poematy i wiersze. Opracował Sławomir Kufel. Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2003; Sławomir Kufel, Twórczość poetycka Adama Jerzego Czartoryskiego. Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2003 (Zofia Rejman) 196

Konrad Zawadzki, Początki prasy polskiej. Gazety ulotne i seryjne XVI-XVIII wieku, Biblioteka Narodowa, Warszawa 2002 (Kazimierz Ossowski) 201

Paulina Buchwald-Pelcowa. „Drukowi winniśmy oświecenie naszego wieku...”. Rola książki w drodze ku Oświeceniu, Uniwersytet Warszawski, Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych, Warszawa 2003 (Jacek Głażewski) 205

Filip Wolański, Europa jako punkt odniesienia dla postrzegania przestrzeni geograficznej przez szlachtę polską osiemnastego wieku w świetle relacji podróżniczych i geograficznych, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego i Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, Prace Historyczne. t 32, Wrocław 2002 (Jerzy Dygdała) 210

Stanisław Leszczyński: król, polityk, pisarz. mecenas. Materiały z europejskiej konferencji naukowej zorganizowanej w 300-lecie urodzin króla Stanisława Leszczyńskiego. Red. Alojzy Konior, Leszczyńskie Towarzystwo Kulturalne, Leszno 2001 (Jerzy Dygdała) 214

Urszula Głowacka-Maksymiuk, Aleksandra z Książąt Czartoryskich Ogińska, Archiwum Państwowe, Fundacja Rozwoju Badań Regionalnych „Sigillum”, Siedlce 2003 (Artur Ziontek) 217

Księżna Anna z Sapiehów Jabłonowska (1728-1800). Red. Adam Wolk, Zbigniew J. Wójcik, Towarzystwo Przyjaciół Siemiatycz, Siemiatycze 2001 (Marian Skrzypek) 228

Julian Ursyn Niemcewicz. Pisarz, historyk, świadek epoki. Pod red. Jacka Wójcickiego, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2002 (Andrzej Krzysztof Guzek) 231

Zbigniew Goliński, Krasicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002 (Józef Tomasz Pokrzywniak) 233

Marek Bratuń. „Ten wykwintny, wykształcony Europejczyk”. Zagraniczne studia i podróże edukacyjne Michała Jerzego Wandalina Mniszcha w latach 1762-1768, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2002 (Izabella Zatorska) 236

Krystyna Maksimowicz, Seweryna Rzewuskiego droga do targowicy, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002 (Dorota Dukwicz) 237

Irena Łossowska, Tradycja i nowoczesność dydaktycznej powieści oświecenia w Polsce. Studia i szkice. Wydano nakładem Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2002 (Maciej Parkitny) 251

Grzegorz Zając, Fabuła powieści polskiego oświecenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002 (Maciej Parkitny) 256

Elżbieta Z. Wichrowska, Kantorbery Tymowski w świetle nowych źródeł. Wydano nakładem Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2002 (Wiesław Pusz) 265

Jerzy Brzeziński, Krzysztof Maćkowiak, Cezary Piątkowski, Historyczna stylistyka polszczyzny artystycznej. Teoria. Praktyka. Konteksty, Zakład Narodowy im. Ossolińskich — Wydawnictwo. Wrocław 2003 (Teresa Kostkiewiczowa) 268

A Companion to Eighteenth-Century Britain, edited by Harry Thomas Dickinson, Blackwell Publishing, Oxford 2002 (Paweł Hanczewski) 269

Tamara B. Blinova, Jezuity u Biełarusi. Rol jezuitow v organizacii obrazowanija proveščenija. Ministerstwo Obrazovanija Respubliki Biełaruś. Učreždienie Obrazovanija „Grodnenskij Gosudarstviennyj Universitet Imieni Janki Kupały”, Grodno 2002 (Irena Kadulska) 276

Adam Jan Błachut, Brat Mateusz Osiecki i jego dzieło. Modelowy projekt nowego wystroju — wyposażenie kościołów reformackich prowincji wielkopolskiej w XVIII wieku, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2003; Andrzej Betlej, Paweł Giżycki SJ. Architekt polski XVIII wieku, Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana, Kraków 2002 (Magdalena Górska) 278

Ewa Łomnicka-Żakowska, Grafika portretowa epoki saskiej w Polsce w relacji z późnobarokową grafiką europejską, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2002 (Magdalena Górska) 280

Dix-huitième Siècle, revue annuelle publiée par la Société française d’etude du XVIIIe siècle, nr 34: Christianisme et Lumières, PUF, Paris 2002 (Izabella Zatorska) 283

20