27 (2011) O edytorstwie źródeł osiemnastowiecznych

Spis treści

Artykuły i rozprawy

 • Zofia Zielińska, Korespondencja Stanisława Augusta z Katarzyną II - problemy edytorskie
 • Michał Zwierzykowski, Wydawanie akt sejmikowych Rzeczypospolitej szlacheckiej - dorobek edytorski oraz refleksje nad klasyfikacją źródeł do dziejów osiemnastowiecznych sejmików
 • Barbara Wolska, Tom trzeci „Poezji zebranych” Adama Naruszewicza - uwagi edytora
 • Tomasz Chachulski, O wydawaniu utworów powstałych w XVIII i na początku XIX wieku
 • Agnieszka Bąbel, Agata Grabowska-Kuniczuk, Między metryczką a przypisem. Doświadczenia edytorów „Literatury konfederacji barskiej”
 • Jarosław Dumanowski, O lekturze i edycji dawnych książek kucharskich
 • Marcin Cieński, O polskich współczesnych wydaniach dzieł literatury europejskiej XVIII wieku
 • Danuta Hombek, Prospekty wydawnicze w kulturze polskiej XVIII wieku
 • Klara Leszczyńska, Narracja w „Panu Podstolim” Ignacego Krasickiego
 • Noty o autorach

Recenzje, omówienia, noty

 • Johanna Schopenhauer, Gdańskie wspomnienia młodości, przełożył i objaśnił Tadeusz Kruszyński, ilustracje wybrała Kalina Zabuska, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, seria „Biblioteka Gdańska”, Gdańsk 2010 [Piotr Kąkol]
 • Franciszek Dionizy Kniaźnin, Wybór erotyków, wstęp Małgorzata Pawlata, opracowanie tekstów Małgorzata Pawlata, Anna Strożek, Barbara Wolska, red. naukowa Anna Petlak, Barbara Wolska, ilustr. Bartosz Jałoszyński, wyd. 2 przejrzane i poprawione, Prace Katedry Edytorstwa Wydziału Filologicznego UŁ, t. 3, Łódź 2010 [Bożena Mazurkowa]
 • Julian Ursyn Niemcewicz, Dziennik z czynności moich w Ursinowie 1822-1831, oprac. Izabella Rusinowa, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2010 [Grzegorz Zając]
 • Maciej Mycielski, Rząd Królestwa Polskiego wobec sejmików i zgromadzeń gminnych 1815-1830, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010 [Anna Rosner]
 • Krzysztof Wawrzonkowski, Smak, geniusz, sztuka. Filozofia piękna Alexandra Gerarda w świetle kantowskiej estetyki.Monografie z historii filozofii, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2009 [Adam Grzeliński]
 • Monika Stankiewicz-Kopeć, Pomiędzy klasycznością a romantycznością. Młodzi autorzy Wilna, Krzemieńca i Lwowa wobec przemian w literaturze polskiej lat 1817-1828, Księgarnia Akademicka, Kraków 2009 [Paweł Pluta]
 • Między żarliwością a zdradą. Studia i szkice o literaturze późnego polskiego oświecenia, Collegium Columbinum, Kraków 2010 [Zofia Rejman]
 • Adam Stanisław Naruszewicz, Poezje zebrane, tom II, wydała Barbara Wolska, Wydawnictwo IBL PAN i Fundacja „Akademia Humanistyczna”, Biblioteka Pisarzy Polskiego Oświecenia, t. 9, Warszawa 2009 [Marcin Cieński]
 • Między przeszłością a współczesnymi mediami. Z problemów historii, kultury i edukacji, red. Piotr Kąkol i Anna Reglińska-Jemioł,Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009 [Klara Leszczyńska]
 • Marzena Chrobak, Optymizm Kandyda oraz inne problemy oświeconych badaczy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009 [Iza Zatorska]
 • Horace Walpole’s Strawberry Hill, edited by Michael Snodin with the assistance of Cynthia Roman, Yale University Press 2009 [Paweł Pluta]
 • Maciej Forycki, Chorografia Rzeczypospolitej szlacheckiej w Encyklopedii Diderota i d’Alemberta, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2010 [Iza Zatorska]
 • Jacques Voisine, Au tournant des Lumieres (1760-1820) et autres e´tudes, Edition L’Harmattan, Paris 2010 [Marek Dębowski]
 • „...Jako sobie pościelemy na tym sejmie, tak spać będziemy...”. Listy Jana Jerzego Przebendowskiego podskarbiego wielkiego koronnego do Jana Szembeka podkanclerzego i kanclerza wielkiego koronnego z lat 1711-1728, w opracowaniu Adama Perłakowskiego, Wydawnictwo „Księgarnia Akademicka”, Kraków 2010 [Agata Roćko]
 • Urszula Kosińska, Sondaż czy prowokacja: sprawa Lehmanna z 1721 r., czyli o rzekomych planach rozbiorowych Augusta II, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2009 [Jerzy Dygdała]
 • Siedlce w dobie napoleońskiej 1809-1815, redaktor Artur Rogalski, Fundacja Rozwoju Badań Regionalnych „Sigillum”, Archiwum Państwowe w Siedlcach, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Siedlcach, Siedlce 2009 [Dariusz Rott]

Sprawozdania

 • Anna Krzyżanowska, Konferencja „Czytanie poetów polskiego oświecenia: Franciszek Dionizy Kniaźnin”
wiek_os_27