12 (1996) Wojciech Bogusławski i teatr polski w XVIII wieku